Oct.28.2004 : Science Session (at KIAS), Banquet (at Sheraton Walker Hill Hotel)

Oct.29.2004 : Science Session (at KIAS), Dinner (at Sanenamul)

Oct.30.2004: Excursion (at Changgyung Palace)

Oct.28.2004          

Science Session (at KIAS)

 

photo 060.jpg

photo 061.jpg

photo 062.jpg

photo 064.jpg

photo 065.jpg

photo 069.jpg

photo 070.jpg

photo 071.jpg

photo 074.jpg

photo 075.jpg

photo 077.jpg

photo 078.jpg

photo 079.jpg

photo 081.jpg

photo 082.jpg

photo 083.jpg

photo 095.jpg

photo 096.jpg

photo 097.jpg

photo 099.jpg

photo 101.jpg

photo 102.jpg

photo 104.jpg

photo 106.jpg

photo 107.jpg

Banquet (at Sheraton Walker Hill Hotel)

photo 001.jpg

photo 002.jpg

photo 003.jpg

photo 005.jpg

photo 006.jpg

photo 007.jpg

photo 008.jpg

photo 009.jpg

photo 010.jpg

photo 011.jpg

photo 012.jpg

photo 013.jpg

photo 014.jpg

photo 015.jpg

photo 016.jpg

photo 017.jpg

photo 018.jpg

 

 

 

 

Oct.29.2004

Science Session (at KIAS)

photo 003.jpg

photo 006.jpg

photo 007.jpg

photo 009.jpg

photo 012.jpg

photo 014.jpg

photo 016.jpg

photo 018.jpg

photo 022.jpg

photo 023.jpg

photo 024.jpg

photo 026.jpg

photo 027.jpg

photo 028.jpg

photo 029.jpg

photo 030.jpg

photo 031.jpg

photo 032.jpg

photo 033.jpg

photo 034.jpg

photo 035.jpg

photo 037.jpg

photo 038.jpg

photo 039.jpg

photo 040.jpg

photo 041.jpg

 

 

 

 

Dinner (at Sanenamul, Samchung-dong)

2004_1029b.jpg

2004_1029c.jpg

2004_1029d.jpg

2004_1029e.jpg

2004_1029f.jpg

2004_1029i.jpg

2004_1029j.jpg

2004_1029k.jpg

2004_1029n.jpg

 

 

Oct.30.2004

Excursion (at Changgyung Palace)

 

2004_1030f.jpg

2004_1030g.jpg

2004_1030h.jpg

2004_1030j.jpg

2004_1030l.jpg

2004_1030m.jpg

2004_1030s.jpg

2004_1030t.jpg

2004_1030u.jpg

2004_1030w.jpg

2004_1030x.jpg

IMG_0027.jpg

IMG_0029.jpg

IMG_0030.jpg